Get Adobe Flash player

ความเป็นมาของบริษัท

                    จุดเริ่มต้นจาก  นักวิชาการเกษตร  2 ท่าน  ที่เรียนจบปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านปฐพีวิทยา (ดินและปุ๋ย)  และทำงานด้านดินและปุ๋ย เพื่อการนำไปใช้กับพืช มานานกว่า  30  ปี  ทั้ง ในหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชนทางการเกษตร    ต้องการให้เกษตรกร ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี   ได้คิด วิธีการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ  สะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร  ในสภาพการผลิตในพื้นที่เพาะปลูกที่แท้จริง    จึงร่วมกันสร้างโรงงาน และ ออกแบบเครื่องจักรในการผลิต เพื่อผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  มานานกว่า 20  ปี    ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538   จนถึง ปัจจุบัน    โดยเริ่มกิจการจาก  โรงรถของบ้านพัก กำลังการผลิต 1 ตัน/วัน    ต่อมา ได้ค่อยๆขยายกิจการเป็นรูปแบบบริษัท  ที่มี  ที่ดิน และ โรงงาน เป็นของตนเอง

                IMG_1808

                  ปัจจุบัน  บริษัท กรีนไดมอนด์เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด  ตั้งอยู่ที่  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  บนพื้นที่กว่า 25 ไร่  มีกำลังการผลิต มากกว่า 50 ตัน/วัน ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการออกแบบพัฒนาเอง ด้วยมันสมองของทีมงานบริษัทฯ   เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตปุ๋ยสำหรับพืชแต่ละชนิด อย่างเป็นมาตราฐาน และสม่ำเสมอทุกกระสอบ  มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย  มีคลังเก็บสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งการเดินทาง และ การส่งมอบสินค้าถูกต้อง รวดเร็ว

                  และ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร  บริษัทฯ  ได้เพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์  ให้ครอบคลุมการใช้งานมากฃึ้น   ทั้ง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี   ปุ๋ยเคมี   และ สารปรับปรุงดิน   
                   
                   จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนั้น  เราก้าวมาจนถึงวันนี้ และ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา  และ  รักษามาตราฐาน   ทั้ง การผลิตและการให้บริการ ให้มีคุณภาพ  เพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด  ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ    เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ ทุกปัญหาของ ดิน ปุ๋ย และพืช  โดยทีมงานนักวิชาการเกษตรผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์จริง ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ 

 

 

เครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

              หน้า3โกดัง

จุดเด่นของบริษัท

   • ควบคุมการผลิต และสูตรการผลิต จากนักวิชาการด้านดินและปุ๋ย ที่มีประสบการณ์จริง  ทั้งทางด้าน วิชาการ และ ปฏิบัติ  โดยตรง
   • สามารถคำนวณ และผลิตปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินแต่ละพื้นที่ สามารถให้คำแนะนำ วิธีการ  อัตราการใช้  ปริมาณการใช้ ตามสภาพของดินและพืชที่ปลูกได้
   • เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด เป็นการออกแบบพัฒนาเอง (มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์) และไม่ได้เผยแพร่ให้กับผู้อื่น
   • บริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและการขนส่ง
   • การติดต่อสั่งซื้อ และ จ้างผลิต  สามารถติดต่อ โดยตรงกับบริษัทฯ ในราคาจำหน่ายปลีก-ส่ง หน้าโรงงาน