Get Adobe Flash player

slogan  IMG_1807

        โรงงานผลิต  รับผลิต  จำหน่าย  ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  ปุ๋ยคอกหมักสมบูรณ์

                            ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ปุ๋ยเคมี  สารปรับปรุงดิน


   สภาพดิน แตกต่างกัน ; ชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืช แตกต่างกัน

จะใช้   ปุ๋ย หรือ สารปรับปรุงดิน   เหมือนกันได้อย่างไร  ????

                                              เรา  คือ   ผู้ผลิต  และ จำหน่าย
               ปุ๋ย  และ  สารปรับปรุงดิน   ที่  ปรับสูตร  ให้เฉพาะเจาะจง
                         ให้เหมาะสม กับ  ดิน  และ พืช  ของท่าน
  

         เพื่อ ให้ได้  ผลผลิตคุณภาพสูง อย่างยั่งยืน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
                    ปลอดภัย ต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  อย่างแท้จริง

w ปุ๋ย2 322x109 cm

w ปุ๋ย4 322x109 cm

information

บริการ    ให้คำแนะนำ  คำปรึกษา   ปัญหา  ดิน  ปุ๋ย  พืช
โดย  ทีมนักวิชาการเกษตร  ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์จริง      ฟรี

    สนใจติดต่อ    สั่งซื้อสินค้า ราคาโรงงาน ทั้งปลีกและส่ง 

    หรือติดต่อ       เป็นตัวแทนจำหน่าย

                  ได้ที่  โทร. 081 821 5195 – 6

slog2

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ปุ๋ยเคมี  สารปรับปรุงดิน

โรงงานผลิต   รับผลิต   จำหน่าย ปลีก-ส่ง   ราคาโรงงาน  รับสมัครตัวแทนจำหน่าย